OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke www.dekor-raj.sk sa môže uskutočniť za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom e-mailu, nákupného košíka na www.dekor-raj.sk, príp. telefonicky.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Každá objednávka musí obsahovať celé meno objednávateľa,  kompletnú fakturačnú a poštovú adresu, telefonický kontakt, e-mail, názov tovaru, počet kusov, farbu, príp. veľkosť, spôsob platby a doručenia.

Spracovávame a odosielame objednávky v minimálnej hodnote 5 € (bez poštovného a balného).

Každá prijatá objednávka je považovaná za záväznú. Storno objednávky je možné zaslať e-mailom na našu adresu najneskôr do 3 hodín od prijatia objednávky.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru, ktorý presiahne viac ako 30 dní bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu objednania. V čase prázdnin (dovoleniek) môže byť dodacia lehota dlhšia.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné.

Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty.

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne alebo e-mailom do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktu a za škody z neodborného používania produktu, nedodržania odporúčaného ošetrovania materiálu výrobku, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.  Farebný odtieň produktov sa môže  líšiť od farby na obrázku v e-shope. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o upresnenie niektorých vlastností, materiálu, či rozmerov emailom.

Tovar, ktorý reklamujete je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený a nepoužitý, spolu s daňovým dokladom. V prípade zistenia výrobnej vady Vám tovar vymeníme alebo vrátime peniaze. Nevracia sa cena poštovného a balného.

V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
- produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
- zmenila sa cena dodávateľa produktu
- vystavená cena produktu bola chybná

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

ZDQ2YmVmYW